Ime in priimek:
E-mail
Naslov
Poštna številka
Kraj
Država
Telefonska številka
Izdelek
Število računalnikov
Vrsta licence
Prepišite samo tri črne znake captcha image

Potrdilo o šolanju oz. potrdilo o statusu upokojenca nam pošljite na e-poštni naslov [email protected] , ali na fax: 01 428 94 06, ali po navadni pošti, na naslov: SI SPLET d.o.o., Ukmarjeva 4, 1000 Ljubljana.
Upoštevamo le REDNE študente in dijake 4.letnika za tekoče šolsko leto.
Upokojence naprošamo, da nam posredujete kopijo svoje kartice upokojenca.